Image
Kişisel Gelişim - Eğitim

Özgüven Nedir? Nasıl Geliştirilir?

özgüven

Özgüven, psikolojide en çok karşılaşılan ve de karıştırılan kavramlardan biridir. Herkesin bu konu ile ilgili bir fikri vardır. Ancak hiçbir tanım özgüveni anlatmak için yeterli değildir. Bazı kavramların tek bir tanımı yoktur. Psikolojide kavramlar birbirleri ile iç içedir.

Özgüven, özsaygı, öz yeterlilik, öz değerlilik kavramları aynı gibi görülse de birbirinden farklıdır. Bu kavramları ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek gerekir. Özgüven, bireyin kendisine güvenmesi ve inanmasıdır. Özsaygı, kendini olduğu gibi kabullenme ve kendine saygı duymadır. Öz yeterlilik yeteneklerinin, becerilerinin, kabiliyetlerinin farkında olma ve kendini değerlendirebilmedir. Öz değerlilik ise bireyin kendisine değer vermesi, kendisini çevresinden değer gören biri olarak görmesidir.

Bu kavramlar bazı noktalarda birbirleri ile iç içe iken bazı noktalarda birbirlerinden ayrılırlar. İç dünyamızla ilgili olan bu kavramları değerlendirirken bireye sadece dışarıdan bakmak yeterli değildir. Bu kavramlar sadece bir duygu olarak da değerlendirilemez. Bireyi bir bütün olarak ele almamız, iç dünyasına inmemiz gerekir.

Özgüven Neden Önemlidir?

Yaşam kalitemizi doğrudan etkiler. Psikoloji alanında yapılan pek çok araştırma, özgüven ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Özgüveni yüksek insanların hayatta daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Çünkü kendine güvenen insanlar daha az stres ve kaygı yaşarlar. Etrafındaki olumsuzluklardan çok fazla etkilenmeyip, dizginleri ele alırlar. Kendine güveni olmayan insanlar ise sürekli stres ve kaygı içerisindedirler. Başarabilecek miyim, yapabilecek miyim diye. Bu durum onları hayatta bir adım geriye götürür.

Sosyal hayatta, iş hayatında, aile hayatında, kısacası hayatın her bölümünde özgüven çok etkilidir. Olaylara verdiğimiz tepkiler, tüm davranışlarımız özgüvenimizle şekillenir.

Özgüven Nasıl Oluşur?

Özgüven oluşumunu etkileyen bir sürü faktör vardır. Ve geniş bir süreci kapsar. Peki özgüven oluşumu ne zaman başlar? Çocuğun doğumuyla birlikte süreç başlar, 0-1 yaş arasında temel güven duygusu oluşur. Burada anne- çocuk arasındaki bağ çok önemlidir, doğrudan özgüveni etkiler.

Bundan sonraki süreçte yaşanılanlar, yetiştirilme tarzı, içinde bulunduğu çevre, bireyin kendi tutumları özgüven oluşumunda etkilidir. Birde doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz vardır. Bunların da etkisi küçümsenemez. Mesela fiziksel özelliklerimizi düşünelim. Kimimiz daha uzun boylu olduğu için basketbolda daha başarılı olabilir. Başarı elde edildikçe kendine güvenme daha da artar. Bu örnekleri arttırmak mümkün.

Kendimize olan güvenimiz zaman içerisinde maruz kaldığımız olaylarla artabilir ya da azabilir. Özellikle bireylerin eğitim-öğretim hayatına başladığı ilk yıllar çok önemlidir. Öğretmenlerin yanlış tutum ve davranışları yüzünden kendine güvenini yitiren ve bunu hayatının ileriki yıllarına taşıyan bir sürü birey vardır. Yaşadığımız olayların etkisinde olsak da kendimiz için bir şeyler yapabiliriz. Hayatımızın iplerini başkalarının eline bırakmamalıyız.

Özgüvenimizi nasıl arttırabiliriz?

Kaliteli bir yaşama sahip olmak için kendimizle barışık olmamız gerekir. Kendi duygu ve düşüncelerimize değer vermeli, kendimize güvenmeliyiz. Geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları kenara bırakıp gelecekteki güzel başarılara odaklanmalıyız. Bunları yapabilmek için özgüvenimizi arttırmalıyız. Peki özgüvenimizi nasıl arttırabiliriz?

-Kendimizi iyi tanımalıyız. Zayıf ve yetersiz olduğumuz konularda kendimizi geliştirmeliyiz.

-Çevremize karşı meraklı olmalı, araştırmalı ve öğrenmeliyiz.

-Kişisel gelişimimizi desteklemeliyiz.  Kendimize yeni bir şeyler katmaya, kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız.

-Kendimizden emin olmalıyız.

-Her zaman tutarlı olmalıyız. Her şeyin fazlası zarardır.

-Öz eleştirimizi yapmalıyız.

-Yeni hobiler edinmeliyiz. Sosyal aktivitelere katılmalıyız.

-Kendimizi huzurlu hissettiğimiz arkadaşlıklar kurmalıyız.


Yorumlar(0)

Yorum yazın

Email adresiniz gözükmeyecektir. *