Image
Kişisel Gelişim - Eğitim

Grafik Tasarım Terimleri

grafik tasarım

Grafik tasarım, başta reklamcılık sektörü olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan bir meslektir. Günümüzde grafik tasarımı meslek olarak seçenlerin yanında freelance iş kurup, sosyal medya hesaplarını yönetmek için grafik tasarıma yönelenlerin sayısı da her geçen gün artar. Grafik tasarımda birçok terim kullanılır. İlk başta grafik tasarım terimleri size çok yabancı ve karmaşık gelebilir.  Bu alanda iş yapmak istiyorsanız, en çok kullanılan terimlere hakim olmanız lazım. Sizler için mutlaka bilmeniz gereken terimleri toparlayıp bir araya getirdim. En sık kullanılan grafik tasarım terimleri için yazımın devamını okumanızı tavsiye ederim.

En çok karşılaşacağınız grafik tasarım terimleri nelerdir? Bu terimler ne anlama gelir? Bu terimler nerede işinize yaracak? Gelin beraber bu sorulara yanıt bulalım.

Grafik Tasarımda En Çok Kullanılan Terimler

Grafik tasarımda kullanılan tüm terimleri burada paylaşmak mümkün değil. Bu alan ucu bucağı açık bir derya. Her alanda olduğu gibi her geçen gün yeni terimler eklenerek grafik tasarım alanı gelişip değişiyor. Bu alana giriş yaptığınızda en çok karşılaşacağınız terimleri merak ediyor musunuz? Gelin beraber bir göz atalım.

Grafik: Harf, kelime, cümle, fotoğraf, biçim ve renkleri kağıt üzerine bir uyum ve oran içerisinde yerleştirme sanatıdır.

Tasarım: Ortaya çıkarılacak sonucun yaratıcı düşünme becerisi ile planlanmasına dair yapılan eylemdir.

Grafik Tasarım: Hedef kitleye bir mesajı iletmek için temel grafik tasarım ölçütlerine dikkat edilerek bir düzlem üzerine yazı ve görsel olarak yapılan tasarımdır.

İletişim: İki veya daha fazla bireyin farklı ortamlarda yaptığı bilgi, duygu, düşünce, davranış alışverişine verilen isimdir.

Grafik İletişim: Başlıca grafik iletişim öğeleri fotoğraf, resim ve yazıdır. Grafik iletişimin amacı, bir mesajı mümkün olduğu kadar az görsel, imge ve bilgi kullanarak karşı tarafa aktarmaktır. Burada tuvalet levhalarındaki simgeleri örnek verebiliriz.

Grafiker: Görsel sanatlar alanındaki mesleklerden biri grafikerliktir. Grafikerler, basılacak materyalleri estetik kurallarına uygun düzenleyen, yazı ve görselleri grafik diline uygun çekici hale getiren sanatçılardır.

Kurum Kimliği: Bir şirketin veya kurumun yazışmalarında ve tanıtım amaçlı kullandığı baskı dokümanlarında aynı stili kullanması ile oluşan imajıdır.

İsim Plakası: Yayının başlığının bulunduğu grafik ögelerle desteklenen bölgedir.

Hedef Kitle: Bir ürün ya da hizmetin ulaştırılmak istendiği topluluktur.

Künye: Bir yayının sahibi, ad, adres, yönetici, e-mail, telefon gibi bilgilerini içeren kısmıdır.

Reklam: Bir ürün ya da hizmetin çeşitli araçlarla kamuoyuna duyurulmasına yönelik faaliyetlere denir.

Simgesel İşaret: Düşünce, kural, nesne, ürün ya da hizmeti simgeleyen işaretlerdir. Trafik levhaları, bayrak ve flamalar örnek gösterilebilir.

Piktogram: Telefon, mektup, sigara gibi evrensel nitelik taşıyan nesnelerin stilize edilerek çizilmiş siluetleridir.

Eskiz (Taslak): Baskı ve tasarım öncesinde görselin sayfa üzerinde nasıl duracağını test etmek amacı ile çoğunlukla karakalem yapılan taslaklardır.

Perspektif: Üç boyutlu bir cismi, iki boyutlu bir düzlemde çizerken kullanılan çizim tekniğidir. Ufuk çizgisi ve kaçış noktası dikkate alınarak çizilir.

Mizanpaj (Düzenleme): Tasarım ögelerinin belli bir düzene göre sayfaya yerleştirilmesi işlemine verilen isimdir. Dizgi anlamına gelen mizanpaj, sayfaların düzeni olarak bilinir.

Tipografi: Yazıların sembol ve harf kullanılarak boyut, boşluk ve font bakımından düzenlenmesidir.

İnfografik: Bilgi ve verilerin görsel olarak sergilenme şeklidir, akılda kalıcılığı sağlar. Dikey ve uzun boyutlarda tasarlanan grafiklerdir.

Görsel Hiyerarşi: Tasarımda vurgulanmak istenen mesaja göre görsel öğelerin ölçümlenmesidir. Bazı tasarımlarda fotoğraf öne çıkarken, bazısında tipografik unsurlar, bazısında renk, bazısında tasarım yüzeyindeki boşluklar öne çıkar.

Opak: Işığı geçirmeyen, saydam olmayan, tüm ışığı tutan.

Dia Pozitif: Projeksiyonlarda da kullanılabilen, saydam bir yüzey üzerine alınan slayt türlerine denir. Matbaacılıkta tercih edilmesinin sebebi görüntü kalitesidir.

İllüstrasyon: El yazması, basılı ya da dijital yayınların içerisinde yer alan bir metni açıklayan, süsleyen, somutlaştıran resim ve desene verilen isimdir. İllüstrasyon sanatını yapanlara illüstratör denir.

Simetri: Grafik tasarımda iyi orantılanmış ve dengelenmiş parçaların oluşturduğu genel yapıya denir.

Asimetri: Tasarımda simetrinin tam tersi anlamına gelir. Orantısızlığa dayalı parçaların oluşturduğu yapılara verilen isimdir.

Degrade: Bir renkten başka renge ya da koyu renkten açık renge geçiş işlemidir. Daha çok değişik zemin denemelerinde kullanılır.

Animasyon: Resim ve hareketsiz cisimlerin art arda getirilmesi ile görünümde hareketliymiş gibi olmasını sağlama tekniği.

Motion- Blur: Durağan bir görüntüde, objelerin hareketliymiş gibi görünmesi tekniğine denir.

Doyma: Rengin yoğunluğunun ölçüsünü ifade eder.

Recto: Dergi, kitap gibi yayınların sağ taraftaki sayfalarını ifade eder. Her zaman sayfa 1 ve tek sayılı numaraya ait sayfalar recto üzerinde olur.

Verso: Dergi, kitap gibi yayınların sol taraftaki sayfalarını ifade eder.

Cilt Payı: Basılı alanla sayfanın ciltlenecek kısmı arasında bırakılan boşluğa verilen isimdir.

Donuk Sayfa: Roman ve hikaye sayfaları gibi hareketsiz, tek düze görünen sayfalar.

Silme: Baskılı ürün tasarımında görsel malzemenin sayfa boşluğu bırakılmadan sayfanın tamamına yerleştirilmesidir.

Forma: Kitap, dergi gibi çok sayfalı ürünlerin tasarımında kullanılır. Kağıt tabakalarının 4,  8, 16, 32 sayfadan oluşan birimlere bölünmesine forma adı verilir.

Vinyet: Günümüzde vinyetler bilgisayarda clipart dosyası halinde hazır bulunmaktadır. Sayfa düzenleme ve dizgi işlerinde zeminde, aralarda, köşelerde kullanılan ve sistematik parçalar şeklinde imal edilen figürler, süsler, çiçekler ve benzerleridir.

Slogan: Firmaların akılda kalıcılığı sağlamak için kullandığı etkili ve kısa tanıtım sözleridir.

Logo: Bir firmayı tanıtmak için kullanılan, iki veya daha fazla tipografik karakterin birleşimiyle oluşturulan ürünlerdir. Logoyu amblemden ayıran özelliği, firmanın ismini de yansıtmasıdır.

Amblem: Bir kurumu temsil eden, çizgi veya resim gibi görsel simgelerden oluşan tasarımlardır.

Broşür: Firmaların tanıtım amaçlı hazırladıkları, tek veya çok az sayfalı üründür.

Afiş: Firma, ürün veya bir hizmetin tanıtımı için genellikle iç ve dış duvarlara asılmak üzere hazırlanan ürünlerdir.

Billboard: Çoğunlukla açık havada, trafiğin yoğun olduğu bölgede reklam amaçlı kullanılan büyük boydaki levhalardır.

Ambalaj: Bir ürünü hem dış etkilerden korumak hem de ürünün reklamını yapmak amacıyla kullanılan, değişik malzemelerden üretilen tamamlayıcı ürünlerdir.

Grafik tasarım terimleri ne işe yarar?

Hayatımızın her anında tasarımlarla karşı karşıya geliriz. Yolda giderken billboardlarla, binaların dış cephesinde afişlerle, yolda yürürken broşürlerle, internette gezerken amblemler ve logolarla…

Kısacası teknoloji geliştikçe, toplum büyüdükçe, rekabet kızıştıkça grafik tasarıma olan ihtiyaç her geçen gün artar. Bunu meslek olarak yapanlar ya da kendi mesleğinin yanında bu alana ihtiyaçtan dolayı yönelenlerin sayısı oldukça fazladır. Şu an bu yazıyı okuduğunuza göre sizin de bu alanla yolunuz kesişti demektir. Grafik tasarımla uğraşacaksanız mutlaka bilmeniz gereken, çok sık kullanacağınız bazı terimler var. Bu terimleri bilmek işinizi kolaylaştıracak. Bu alana bir adım önde başlamanızı sağlayacaktır.

En sık kullanılan grafik tasarım terimleri nelerdir?

Bu yazımda en çok ihtiyaç duyacağınız grafik tasarım terimlerini bir araya getirdim. Bu terimlerin bazıları günlük hayattan aşina olduğunuz terimler. Bazıları ise burada ilk defa karşılaştığınız ancak bundan sonra sık kullanacağınız terimlerdir. Buradaki bilgilerin bu alandaki yolculuğunuzda size fayda sağlaması dileğiyle.


Yorumlar(0)

Yorum yazın

Email adresiniz gözükmeyecektir. *